Opušteno Medium.ba
Kako se izracunava površina pravouglog trougla?

Kako se izracunava površina pravouglog trougla?

Najjednostavnija formula za izračunavanje površine ovog trougla je da pomnožimo vrednost kateta i podijelimo ih sa dva:

P= a*b / 2

Pravougli trougao je trougao na kome se primjenjuje poznata Pitagorina teorema, kada je potrebno ozračunati dužinu katete ili hipotenuze. Trougao koji je pravougli i čije su stranice u proporciji 3 prema 4 prema 5, u kome je ona najduža hipotenuza naziva se Egipatskim trouglom.

U svakom trouglu samo jedan ugao može biti pravi.

Ako bi ovaj trougao ABC imao dva prava ugla, onda bi u tački C bile dvije normale na pravu a.

Definicija:

Trougao kome je jedan ugao pravi nazivamo pravougli trougao. Stranica nasuprot pravog ugla je hipotenuza, a druge dvije stranice su katete.

U pravouglom trouglu hipotenuza je veća od svake katete. Katete su ujedno dvije visine trougla.

Površinu pravouglog trougla  (S ) možemo računati i po Heronovoj formuli (Heronov obrazac):

loading...

S = kvadratni koren iz sledećeg proizvoda:  (s*(s-a)*(s-b)*(s-c)). Malo s je poluobim trougla, a i b su katete, a c je hipotenuza.

Add comment

Oglasi

Oglasi

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.