Opušteno Medium.ba
Površina jednakokrakog trougla – formula i objašnjenje

Površina jednakokrakog trougla – formula i objašnjenje

Jednakokraki trougao je trougao kod koga su dvije stranice jednake. Te dve jednake stranice se obilježavaju sa malim latiničnim slovom b i nazivaju se kraci jednakokrakog trougla. Stranica nad kojom se nalaze kraci naziva se osnovica i obilježava samalim latinični slovom a. Tjeme C naspram osnovice naziva se vrhom jednakokrakog trougla.

jednakostranični trougao

Osobine jednakostraničnog trougla:
1) Sve stranice su jednake.
2) Uglovi svakog jednakostranicnog trougla iznose 60°
3) Svaka visina je takode simetrala ugla i težišna linija.
4) Svaka težišna linija je takođe i visina i simetrala ugla.
5) Svaka simetrala ugla je takode i visina i težišna linija.
6) Ako je dužina stranice a površina jednakostraničnog trougla je ¼a2√3
7) Visine, težišne linije i simetrale uglova su jednake ½a√3

Obim jednakokrakog trougla:

obim-jednakokrakog-trougla

Površina jednakokrakog trougla:

povrsina-jednakokrakog-trougla

Lako je zamisliti da jednakokraki trougao podijelimo na dva pravougaona trougla, a kada ih spojimo dobijamo pravougaonik čija se površina računa prilično lahko. Takodje, možemo da zamislimo pravougaonik čija je jedna stranica jednaka visini ovog trougla a druga stranica osnovici trougla. Površina trougla će, sledi biti jednaka površini tog pravougaonika koju smo podijelili sa dva.

Na osnovu ovoga dolazimo do toga kako se izračunava površina jednakokrakog trougla i kako se dobija formula odnosno obrazac.

Jednake stranice trougla odnosno krake,obeležavamo se obično sa b a osnovicu sa a. Visina ovog trougla se obeležava sa h.

Visina koja odgovara osnovici se podudara sa srednjom i težišnom linijom, ali ovo ne važi za druge dve visine.
Takođe važi da je težišna linija koja odgovara osnovici ujedno srednja linija i visina, a srednja linija izmedu dve kraka je visina i težišna linija.

loading...

Add comment

Oglasi

Oglasi

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.